Industrilokaler/Garage


Uppvärmda industrilokaler i olika storlekar finns för en rad ändamål. Lokalerna är ofta en kombination av kontor och verkstad men även rena verkstadslokaler eller större garage finns. Många av lokalerna är försedda med dusch och omklädningsrum och till samtliga lokaler finns parkeringsplatser. Totalt finns ca 4300m2 uthyrningsbar yta av dessa lokaler, belägna i södra och norra backa.

Med någon knapp minuts gångavstånd finns även en rad olika lunchrestauranger och matbutiker att välja på, allt från thailändsk mat till hamburgare.

Omgivningarna består av företag inom en mängd områden och storlekar och området präglas av en stark framtidstro då detta område hör till navet i en region som utvecklas snabbt. Stora företagsetableringar kommer att genomföras de närmsta åren med bl.a. IKEA och Trafikverket som några av dragloken.
Som ett led i detta ökar efterfrågan på lokaler och området växer kontinuerligt.

För mer detaljerad information om de garage och industrilokaler som finns samt de kundanpassningar som kan göras är ni välkomna att kontakta oss.