Swed Craft Fastigheter AB

Vår inriktning är effektiv förvaltning samt förvärv av industrifastigheter och kontorsfastigheter i Borlänge kommun med omnejd. Swed Craft Fastigheter AB är ett privat företag.

Genom långsiktighet och förädling av egna fastigheter skapar vi värden till oss och våra hyresgäster. Framtida förvärv planeras inom expansiva och attraktiva regioner med fortsatt fokus på näringsfastigheter inom industrisektorn.

Med hyresgäster inom en rad områden är vårt uppdrag att tillmötesgå de intressen som finns för just den specifika verksamheten som bedrivs. Till det viktigaste hör storleken, läget på lokalen och att du ska trivas!